КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "ОДЕСЬКИЙ НАВЧАЛЬНО-РЕАБІЛІТАЦІЙНИЙ ЦЕНТР "ВІДКРИВАЄМО СВІТ" ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ"

 

Вступ до школи

Зарахування до Закладу здійснюється відповідно до наказу директора, що видається на підставі заяви про зарахування одного з батьків дитини або її законних представників (далі – батьки) чи повнолітньої особи, поданої особисто.

До заяви додаються:

- копія свідоцтва про народження дитини;

- довідка за формою первинної облікової документації № 086-1/о «Довідка учня загальноосвітнього навчального закладу про результати обов’язкового медичного профілактичного огляду», затвердженою наказом Міністерства охорони здоров’я України від 16 серпня 2010 року № 682, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 10 вересня 2010 року за № 794/18089;

- карта профілактичних щеплень, заповнена за формою первинної облікової документації № 063/о «Карта профілактичних щеплень», затвердженою наказом Міністерства охорони здоров’я України від 10 січня 2006 року № 1, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 08 червня 2006 року за № 686/12560 (надається за умови відсутності медичних протипоказань до проведення профілактичних щеплень);

- висновок інклюзивно-ресурсного центру про комплексну психолого-педагогічну оцінку розвитку дитини;

- висновок лікарсько-консультативної комісії про встановлення дитині інвалідності (за наявності);

- індивідуальна програма реабілітації особи (дитини) з інвалідністю (за наявності);

- оригінал або копія відповідного документа про освіту (крім учнів першого і другого класів) за відповідний клас, документ, що підтверджує здобуття освіти;

- висновок психіатра;

- висновок сурдолога або отоларинголога (для дітей з порушенням мовлення);

- рішення органу опіки та піклування (для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування).

  Діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, на повне державне забезпечення зараховуються відповідно до направлення служби у справах дітей за погодженням з галузевим управлінням.

   Обробка персональних даних, отриманих Закладом, здійснюється відповідно до Закону України «Про захист персональних даних».

    До Закладу можуть зараховуватися особи з інших адміністративно-територіальних одиниць, у підпорядкуванні яких немає відповідного Закладу.

   Керівник Закладу зараховує таку особу за узгодженням із галузевим управлінням .